Wait when page loaded
  • Послуги адвоката.
  • Професійний комплексний юридичний захист.
  • Юридичне та бухгалтерське обслуговування.
  • Претензійна і позовна робота.
  • Представництво інтересів в судових інстанціях по господарським, цивільним, кримінальним та адміністративним процесам.
  • Послуги арбітражного керуючого.
  • Участь у переговорних процесах, правова оцінка договорів (контрактів) та договірних документів, юридичне супроводження угод.
  • Послуги судового експерта-бухгалтера.
  • Координація та допомога в діяльності штатних юристів.
  • Супроводження угод та операцій з нерухомим майном.
  • Моніторинг змін в діючому законодавстві, які можуть впливати та спричиняти наслідки на діяльність клієнта.
  • Усні та письмові консультації.
  • Розробка і складання протоколів, положень, інструкцій, наказів та інших внутрішніх локальних, управлінських документів.

Договірне право:

 • правовий аналіз документів з урахуванням вимог діючого законодавства та інтересів клієнта;
 • розробка проектів договорів і контрактів, інших юридичних документів, оцінка відносин між сторонами та потенційних ризиків;
 • супроводження нотаріальних дій;
 • підготовка та/або аналіз протоколу розбіжностей;
 • підготовка та оцінка зовнішньоекономічних контрактів;
 • правова експертиза зовнішньоекономічного контракту;
 • підготовка аналітичних довідок з питань чинного законодавства України;
 • представництво при веденні переговорів з контрагентами, представниками державних органів;
 • підготовка запитів та отримання інформації/довідок від державних та контролюючих органів;
 • підготовка претензій, клопотань, заяв, інших процесуальних документів;
 • попереднє ознайомлення з матеріалами справи в суді (вивчення матеріалів, правова експертиза обставин справи);
 • підготовка позовних заяв, скарги.

Надання юридичних послуг у галузі кримінального права і процесу в рамках кримінального провадження:

 • представництво інтересів, захист клієнта протягом досудового розслідування і розгляду справи в суді;
 • складання заяви про вчинення злочину;
 • участь у слідчих діях;
 • формування доказової бази та стратегії захисту;
 • оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування;
 • оскарження ухвал слідчого судді;
 • складання адвокатських запитів та контроль їх виконання;
 • апеляційне і касаційне оскарження рішення суду;
 • складання скарг у Європейський суд з прав людини;
 • витребування довідок, характеристик, інших документів від органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднань і організацій, які зобов’язані надати запитувані документи або їх копії;
 • представництво і захист прав, інтересів свідків, потерпілих у кримінальному провадженні;
 • інші питання, пов’язані з кримінальним провадженням.

Надання юридичних послуг і захист по кредитних справах:

 • правове супроводження підготовки, укладення та виконання кредитних договорів, поруки, застави, іпотеки;
 • захист майна від можливого арешту;
 • участь в переговорах з банком.

Надання юридичних послуг у сфері господарського права:

 • досудова організація ефективної претензійної роботи;
 • розробка стратегії для нестандартного (позасудового) вирішення проблеми в інтересах клієнта;
 • підготовка та комплексне ведення справ в судах першої, апеляційної і касаційної інстанцій;
 • супроводження корпоративних спорів;
 • справи про банкрутство, послуги арбітражного керуючого.

Надання юридичних послуг в сфері податкового права:

 • юридичні консультації з питань оподаткування;
 • юридичне супроводження податкових перевірок;
 • підготовка заперечень на акт перевірки, підготовка та подання скарг на податкові повідомлення – рішення;
 • судове оскарження результатів податкових перевірок;
 • складання офіційних запитів до органів податкової служби, складання та подання заяв, скарг та інших документів правового характеру;
 • визнання незаконними рішення, дії чи бездіяльності податкових органів.

Надання юридичних послуг у сфері адміністративного права:

 • представництво інтересів клієнта в органах державної влади і місцевого самоврядування;
 • захист прав, законних інтересів довірителя в адміністративних справах у сфері підприємницької діяльності, податків і зборів;
 • оскарження адміністративних протоколів за ст. КУпАП;
 • юридичний супровід спорів з податковою інспекцією;
 • юридичний супровід спорів з митною службою;
 • оскарження незаконних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб (представників органів державної влади, місцевого самоврядування);
 • судове представництво в адміністративних судах.

Обслуговування бізнесу:

 • юридичний супровід господарської діяльності підприємства;
 • абонентське обслуговування юридичних осіб;
 • стягнення дебіторської заборгованості;
 • складання договірної документації;
 • консультації по оптимізації оподаткування;
 • реєстрація ТОВ, Фізичних осіб-підприємців;
 • консультації з питань особистої, інформаційної безпеки та поведінки у потенційно небезпечних і конфліктних ситуаціях (у тому числі при взаєминах з працівниками правоохоронних органів);
 • розробка алгоритму дій і моделі поведінки, а також їх оцінка при наявності потенційних зовнішніх загроз та претензій зі
 • сторонни контролюючих та правоохоронних органів;
 • розробка і супроводження механізму протидії від недобросовісної конкуренції;
 • розробка внутрішніх положень, наказів, інструкцій, колективного договору, посадових інструкцій;
 • реєстрація колективного договору;
 • розробка Статуту та інших установчих документів;
 • розробка та експертиза протоколів зборів учасників;
 • реєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю/приватного підприємства включаючи внесення підприємства в єдиний державний реєстр підприємств і організацій України, реєстрації в державних фондах та ДПІ, оформлення однієї печатки;
 • розробка та експертиза протоколів зборів учасників;
 • підготовка документів для реєстрації змін в установчих документах;
  реєстрація змін в установчих документах.

БУХГАЛТЕРСКІ ПОСЛУГИ

 • Консультації з організації бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності Замовника;
 • допомога в підготовці бухгалтерської та податкової звітності на підставі даних первинних документів і бухгалтерських записів;
 • консультації з питань дотримання порядку оформлення первинних бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних обов’язків;
 • консультації з питань ведення бухгалтерського обліку і оподаткування;
 • супровід оформлення фінансово-господарських операцій;
 • планування, оптимізація оподаткування;
 • аудит та аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства Замовника, з метою виявлення/уникнення втрат;
 • консультації з питань змін діючого податкового законодавства та бухгалтерського обліку;
 • надання усних та письмових консультацій з податкового права, і коментарів законодавчих і підзаконних актів, а також офіційних роз’яснень державних і контролюючих органів;
 • консультації при укладанні різних угод, контрактів, в тому числі зовнішньоекономічних;
  супровід перевірок контролюючих органів.

ФІНАНСОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ

 • створення фінансових установ;
 • отримання ліцензій на право надання фінансових послуг;
 • створення компанії з управління активами, пайових та корпоративних інвестиційних фондів;
  надання правової оцінки договору купівлі- продажу корпоративних прав, цінних паперів.

ОТРИМАЙТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЗАРАЗ!

Введіть код з малюнка

captcha

×
Scroll Up